Tijd-Schrift 008 – juni 1971

In nummer 8:

• de algemene ledenvergadering,
• de heropening van het Visserijmuseum,
• het voorlopige programma voor het seizoen 1971-1972,
• de krant in de geschiedenis – dr. J.M.H.J. Hemels,
• het Hoogheemraadschap van Delfland en zijn. archief – Mieke Kanneman,
• Bijdrage tot de geschiedenis van de voormalige ridderhofstad ‘Holy’ onder Vlaardingen – P.J. Westerdijk.

Een pdf van het complete Tijd-Schrift 008 vindt u hier.