Tijd-Schrift 010 – maart 1972

In dit nummer:

• aankondiging van: lezing op 15 maart , excursie op 15 april  en jaarvergadering op 8 mei
• Verenigingsnieuws
• Artikel van de hand van de heer J. Anderson over: Paardemarkt met Kermis  ± 1900
• Hoofstuk 6. “De haringvisscherij” uit: J. van Wijk: Merkwaardigheden uit elke provincie van ons vaderland, Amsterdam. 2. j: (waarschijnlijk 1836).

Een pdf van het complete Tijd-Schrift 010 vindt u hier.