Tijd-Schrift 011 – april 1972

In dit nummer:

• Convocatie en agenda jaarvergadering op maandag 8 mei 1972
• Jaarverslag
• Financiëel verslag
• Mededelingen
• Driemastharingbuis – J. Ploeg
• Gegevens betreffende de ingebruikneming van de eerste nederlandse zeil- logger “Scheveningen” in 1866, door M.P. Zuydgeest
• Paardemarkt met kermis omstreeks 1900 (2) – dr. D.G. Noordik
• Sociale toestenden in de Vlaardingse nijverheid omstreeks 1890 – drs. J.P. van de Voort

Een pdf van het complete Tijd-Schrift 011 vindt u hier.