Tijd-Schrift 013 – december 1972

In dit tijdschrift …

• Convocatie Algemene Ledenvergadering op 18 januari 1973,
• Aarkondiging lezing T.J. Poelstra op 18 januari 1973,
• Mededelingen en berichten,
• De geschiedenis van “Hollandia” in vogelvlucht – G. Walstra, 2e en laatste aflevering,
• Speurtocht naer driemastbuizen – J. Ploeg,
• Bibliografie van A. Bijl Mz. – P.J. Westerdijk.

Een pdf van het complete Tijd-Schrift 013 vindt u hier.