Tijd-Schrift 014 – augustus 1973

Nummer 14 van het Historisch Tijdschrift is 78 pagina’s dik.
Het is een SPECIAAL-NUMMER ter gelegenheid van “Vlaardingen 700 jaar stad”.

Onze vereniging sluit het feestprogramma 1973 af met de archeologisch-historische tentoonstelling “Vlaardinger Getijden”, die van 11 augustus t/m 9 september gehouden wordt in het Reedershuis, Westhavenkade 45.

Deze tentoonstelling is samengesteld door:
• Werkgroep Helinium van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland;
• Oudheidkundige Verzameling Vlaardingen;
• Gemeentearchief Vlaardingen;
• Historische Vereniging Vlaardingen;
• met de deskundige medewerking van de Gemeentearchivaris en van de Archeologische Adviseur van de Gemeente Vlaardingen.
Gedurende deze tentoonstelling wordt een archeologische lezingencyclus gehouden.

Een pdf van het complete Tijd-Schrift 014 vindt u hier.