Tijd-Schrift 015 – mei 1974

In dit nummer:

• Convocatie en agenda ALV op 6 mei 1974,
• Financiëel overzicht en jaarverslagen 1972-1973 van de secretaresse,
• Erratum op de bibliografie van A.Bijl Mz.,
• De ledenwerfactie,
• Artikelen:J.H.S.l.de Beer:”een rederij in de vorige eeuw.’
• Dr. J.P.van der Voort:”VISDOC en de informatieve dienstverlening door het Visserijmuseum”.
• P.J. Westerdijk: “Bijdrage tot de geschiedenis van de voormalige ridderhofstad Holy onder Vlaardingen”; de relatie: ridderhofstad HOLY, hoge heerlijkheid Alblasserwaard en Kijvelanden en ridderhofstad Steenhuizen; ontstaan na de aankoop van dit laatste goed door Pieter de Heere in 1808, geplaatst in de context van die tijd.
• Inlegvel enquête openingstijden ‘s avonds, zaterdags enz. van het Visserijmuseum.

Een pdf van het complete Tijd-Schrift 015 vindt u hier.