Tijd-Schrift 018 – oktober 1975

In dit nummer:

• Verenigingsnieuws en winterprogramma (pag. 1),
• Secretariaatsverslag 1974/1975,
• Financiëel verslag 1974,
• Militaire bouwkunst van de Renaissance – G. Geluk.

Een pdf van het complete Tijd-Schrift 018 vindt u hier.