Tijd-Schrift 019 – mei 1976

In dit nummer:

• Convocatie Algemene Ledenvergadering op maandag 17 mei 1976,
• Aankondiging openbare bijeenkomst op maandag 17 mei 1976 na de ledenvergadering, met o.m. uitreiking restauratiepenningen,
• Jaaroverzicht secretaresse en financieel verslag,
• ‘Herman Wesselsz., cleermaecker; de stamvader van de Vlaardingse familie Heubing’ – A.D. van Eijk.

Een pdf van het complete Tijd-Schrift 019 vindt u hier.