Tijd-Schrift 020 – mei 1977

In dit nummer:

• Convocatie Algemene Ledenvergadering op maandag 9 mei 1977,
• Jaarverslag Historische Vereniging Vlaardingen en overzicht activiteiten 1976 – 1977,
• Bijzondere activiteiten,
• Het werk achter de schermen,
• Bestuur en bestuursvergaderingen,
• Ledental,
• Het tien-jarig bestaan van de Vereniging,
• Financieel jaaroverzicht 1976,
• Begroting 1977,
• Ledenlijst plaatselijke leden,
• Ledenlijst combinatieleden.

Een pdf van het complete Tijd-Schrift 020 vindt u hier.