Tijd-Schrift 022 – mei 1979

In dit nummer:

• Convocatie ALV 1979 op 14 mei 1979,
• Notulen van de ALV 1978,
• Jaarverslag en overige activiteiten,
• Financieel verslag,
• Tekst lezing door burgemeester W.A. Kieboom op 20 november 1978: 100 jaar sociale geschiedenis, ook in Vlaardingen (1814 – 1914),
• Proletarische wijsbegeerte,
• Programma excursie HVV naar Putten op 26 mei 1979.

Een pdf van het complete Tijd-Schrift 022 vindt u hier.