Tijd-Schrift 170 – december 2023

Inhoud

• Redactioneel
• Het vergaan van de Zaandam, 83 dagen op een vlot in de oceaan – Frans W. Assenberg
• Nu te zien in Museum Vlaardingen
• Ledenactiviteiten
• De geschiedenis van de Assam II
• Boekbespreking – Frans W. Aseenberg

Dit Tijd-Schrift is alleen verkrijgbaar op papier en te bestellen via het contactformulier.