Tijd_Schrift 002 november 1969

In dit tweede nummer van de Historische Vereniging Vlaardingen twee artikelen.
De Vlaardingse klederdracht, van Jan Anderson.
Steenhuizen, een artikel over voormalige kastelen (versterkte hofsteden) rondom Vlaardingen, van mejuffrouw I. Vellekoop.