Tijd-Schrift 121 – augustus 2011

De complete pdf van Tijd-Schrift 121 vindt u hier.

Inhoud

  • Open Monumentendag 2011. ‘Nieuw gebruik – Oud gebouw’ (Ouwendijk, A.)
  • Hergebruik en herbestemming (Hoogerwaard, G.)
  • Hergebruik alom. 7 aansprekende voorbeelden (Luth, H.J.)
  • Mensen in monumenten (Poot, S.)
  • Wetenswaardigheden (Breems, W. den)
  • Werkgroep inventarisatie grafmonumenten Emaus maakt goede vorderingen (N.N.)