Tijd-Schrift 141 – augustus 2016

Tijd-Schrift 141 kunt u als pdf downloaden.

Inhoud

  • Dag van de Open Monumenten op zaterdag 10 september 2016 (Ron Hoekstra)
  • Iconen en symbolen in Vlaardingen (Gerard Hoogerwaard)
  • Gerard Callenburgh. Symbool van doortastendheid (Wout den Breems)
  • De Visbank (Davy Baas)
  • De Vlaardingse Watertoren (R. Stijl)
  • Klassendag OMD 2016 (Ron Hoekstra)
  • Boekbespreking ‘Broekpolder, van weidegebeid tot recreatiegebied’ (Frans Assenberg)