Tijd-Schrift 146 – november 2017

Tijd-Schrift 146 kunt u als pdf downloaden.

Inhoud

  • ‘Gefeliciteerd mijnheer Mathijssen’ (Frans Assenberg)
  • Dr. M.H.A. van der Valk als hoofdredacteur van de Vlaardingse Courant (M. den Admirant)
  • Nogmaals de Vakantieweken (–)
  • Boekbespreking ‘Holiërhoekse polder. Van weidegebeid tot recreatiegebied’ (Eric van Rongen)
  • Oproep (Bestuur HVV)