Tijd-Schrift 029 – september 1983

Een pdf van het complete Tijd-Schrift 29 vindt u hier.

Inhoud

  • Gerard Callenburg, Luitenant-Admiraal van Holland en Westfriesland (Boer, F.P. de)
  • De Callenburgstraat (Struijs, M.A.)
  • Het ontstaan en de ontwikkeling van de Oostwijk te Vlaardingen (Struijs, M.A.)