Tijd-Schrift 035 – september 1986

Een pdf van het complete Tijd-Schrift 35 vindt u hier.

Inhoud

  • Verhaal van Vreeselijk Tooneel op de Noordzee … door Jan Storm (Breems, W.C. den)
  • Een machinale nettenfabriek te Vlaardingen in de jaren 1870 -1875 (Ploeg, J.)
  • Herinneringen van een oud-schipper (Roon, H. van)