Tijd-Schrift 085 – september 2002

Een pdf van het complete Tijd-Schrift 85 vindt u hier.

Inhoud

  • De ontwikkelingsgeschiedenis van de Vlaardingse haven in een notendop (Brugge, J.P. ter)
  • Vlaardingers en De Oost (Brugge, J.P. ter)
  • Vlaardingen en de handel met voormalig Nederlands-Indië (Heijboer, L.C.)
  • Handel en wandel (archeologische opgravingen) (Ridder, T. de)
  • Handel in de Late Middeleeuwen (Westerdijk, P.J.)