Tijd-Schrift 088 – juni 2003

Een pdf van het complete Tijd-Schrift 88 vindt u hier.

Inhoud

  • Wat je sloopt komt nooit meer terug…¬†(Bommel, B. van)
  • Open brief aan de Historische Vereniging Vlaardingen¬†(Partij van de Arbeid, Gemeenteraadsfractie Vlaardingen)
  • Francijntje de Kadt (1858-1929): vroedvrouw te Vlaardingen en eerste voorzitter van de Nederlandsche Vroedvrouwenvereniging (Teijlingen, E. van)