Tijd-Schrift 172 is uit


Tijd-Schrift 172 is uitgebracht. In dit nummer o.a. aandacht voor de stadsbrand van 1574.
Blijkbaar heeft de stadsbrand de hoofden van de redactie zo verhit dat colofon (we hebben geen penningmeester meer) en inhoudsopgave niet correct zijn.
De inhoudsopgave moet zijn:
5 – Redactioneel – Michel Carree
6 – Stadsbrand – Harm Jan Luth-Mulders
17 – Ledenactiviteiten
18 – Het Peperstraatje – Arie Romein
21 – Tentoonstelling ‘Rijnmondiaal’
22 – Boekbespreking: ‘Handboek Ordelijk Vergeten’ – Frans W. Assenberg

Onze verontschuldiging voor deze missers. Maar toch … veel leesplezier!
De artikelen ‘Mijn jeugdherinneringen aan de winkels in Vlaardinger-Ambacht’ van Arne van der Zande en ‘Hoe Vlaardingen was in mijn jeugd’ van M. de Snayer-de Boer verschijnen in een volgend Tijd-Schrift.