Uitreiking Jaarboek 2022

Maandagmiddag 12 december werd het eerste exemplaar van het Historisch Jaarboek Vlaardingen 2022 uitgereikt aan onze burgemeester Wijbenga – van Nieuwenhuizen.

Ted Hartman de voorzitter van de Historische Vereniging Vlaardingen opende de middag in Museum Vlaardingen en was verheugd over de grote opkomst. Daarna gaf hij het woord aan de eerste van de drie sprekers van deze middag, Jeroen ter Brugge. Jeroen schetste het Vlaardingen in de twaalfde en dertiende eeuw. De stadskern was en is de grote terp waarop ook de Grote Kerk staat. Jeroen ter Brugge gaat vervolgens in op de waterstaatkundig ordening en de uit die tijd daterende uitwateringssluizen. 

Na zijn interessante betoog was het Hjalmar Teunissen die ons terugvoerde naar de periode 1593 -1611 met de oudste bekend strafzaken van Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht. Een verhaal over een mislukte gifmoord, ongeoorloofd bedelen en tovenarij. Deze daden leiden tot aanpassing van de regels door baljuw, schout en schepenen.

De laatste spreker Toby Witte voert ons bijna naar het heden: de Beneluxtunnel. Een tunnel die mede door de inspanningen van burgemeester Heusdens veel eerder is aangelegd dan de bedoeling was. Eerst zouden de Oranjetunnel en de Blankenburgtunnel worden aangelegd en daarna pas de Beneluxtunnel! De tunnel werd op 5 juni 1967 door Koningin Juliana geopend.

Na deze derde spreker nam Ted Hartman het woord om de drie sprekers hartelijk te bedanken voor hun interessante betoog en benadrukte toch vooral de verhalen van de drie sprekers in het Jaarboek te lezen!

Hierna overhandigde Ted Hartman het eerste exemplaar van het Jaarboek aan onze burgemeester Wijbenga – van Nieuwenhuizen. Hij nam het Jaarboek graag in ontvangst en vertelde dat hij onder de kerstboom de gelegenheid had het Jaarboek te lezen.

Hierna was er nog gelegenheid om wat bij te praten onder het genot van een drankje.