Zaterdag 13 mei 2023 opening windas

 Ingebruikname windas met medewerking van Lianne van Kalken

Pia van Oord-Wiessing, voorzitter van de Stichting Midden-Delfland is Mensenwerk heette iedereen op deze zonnige ochtend van hartelijk welkom en gaf het woord aan Jacques Moerman, historicus en secretaris van de Historische Vereniging Schipluiden.

Hij vertelde allereerst wat de functie was van de windas of overtoom: het overhalen van bootjes (met melkbussen) uit de sloten naar het boezemwater om die vervolgens naar de melkfabriek te varen. Van de oorspronkelijke 56 windassen in de regio werd de laatste in 1884 afgebroken door de opkomst van het wegverkeer.

Hij ging in op de achtergrond van de terugkeer van deze windas. Een project met als initiator Stichting Midden-Delfland is Mensenwerk, gesteund door de Historische Vereniging Oud-Schipluiden en dat dankzij een goede samenwerking met de gemeente Vlaardingen, het Hoogheemraadschap Delfland en een aantal genereuze sponsoren tot een goed einde werd gebracht. En uiteraard dankzij de Restauratiewerkplaats Schiedam die het project uitvoerde.

Na de uitgebreide uitleg van Jacques Moerman, ging Domien Akkermans, directeur van de Restauratie Werkplaats Schiedam nog even in op een aantal technische aspecten van het project.

Daarna werd onder toeziend oog én actieve medewerking van mevrouw Lianne van Kalken, wethouder van Cultuur, Erfgoed en Bibliotheek van Vlaardingen en enkele windasmeesters van Kanovereniging Natsec het eerste bootje overgehaald. Hierna werd in de melkboerderij het glas geheven op dit geslaagde project.