Agenda

dinsdag26nov
Lezing HVV Eerste Wereldoorlog

Op 26 november 2019 vertelt Jan v.d. Voort over het gegeven dat het 100 jaar geleden is dat de Eerste Wereldoorlog was afgelopen, maar nog veel schade veroorzaakte aan de Vlaardingse vissersvloot.

Ruim honderd jaar geleden, op 28 juni 1919, werd de Vrede van Versailles getekend en kwam er officieel een einde aan de Eerste Wereldoorlog, althans tussen Duitsland en de Geallieerden. Ruim een half jaar eerder was de wapenstilstand overeengekomen, 11 november 1918. Dat betekende niet, dat er geen slachtoffers meer zouden vallen. Dat was wel het geval, ook in de Nederlandse zeevisserij. Het neutrale Nederland nam niet deel aan de krijgshandelingen. De visprijzen stegen enorm, maar de oorlogvoerenden namen ook maatregelen tegen het neutrale Nederland. Ons land had wel degelijk te lijden van de oorlog, zij het dat het elders vele malen erger was. In augustus 1916 werden 1300 Nederlandse vissers en 124 vissersschepen door de Engelsen opgebracht, waarvan 33 Vlaardingse schepen. Er gingen in 1914-1918 minstens 138 Nederlandse zeevissersschepen met 763 vissers verloren, die 432 weduwen met 1352 kinderen achterlieten.

De lezing wordt gehouden in Hoylede, Churchillsingel 623, 3137 XE Vlaardingen en begint om 20.00 uur.

 

dinsdag21jan
Lezing HVV Sociale Woningbouw

Op 21 januari 2020 vertelt Bas van Rosmalen van Waterweg Wonen over Sociale Woningbouw in het nieuwe gebouw van Waterweg Wonen aan het Van Hogendorpkwartier op de hoek van de Rotterdamseweg op nr. 1011. Aanvang 20.00 uur.

dinsdag25feb
Lezing HVV Winter 1963

Op 25 februari 2020 hopen we dat Siebe Idzinga beschikbaar voor de lezing over de winter van 1963. Door technische problemen is deze lezing in januari 2019 niet doorgegaan, maar we gaan het nogmaals proberen. Maar wel onder voorbehoud dat hij dan in Nederland is, wat nu nog onzeker is.

De locatie is wederom het Zonnehuis, Dillenburgsingel 5, 3136 EA Vlaardingen. De lezing begint om 20.00 maar net als dit jaar is er voor de bewoners een diapresentatie die om 19.00 begint. Deze is ook toegankelijk voor leden van de HVV.

dinsdag31mrt
ALV HVV 2020 en lezing

De Algemene Ledenvergadering staat gepland op 31 maart 2020, waarbij we na de pauze een fotopresentatie geven. We doen een Rondje Vlaardingen waarbij we oude foto’s combineren met recentere foto's. De locatie is nog niet bekend.

dinsdag21apr
Lezing HVV Archeologie

21 april: als laatste avond van het seizoen 2019-2020 hebben we Jurrien Moree gevraagd voor de archeologische geschiedenis van onze regio in het ontwerp van het Educatief Archeologisch Erf in de Broekpolder. De locatie is Bibliotheek Vlaardingen, Waalstraat 100, 3131 CS Vlaardingen, aanvang 20.00 uur.

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

Het Westnieuwland. Herman Paradies, ca 1955. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding