Tijd-Schrift 111, maart 2009 Overzicht

Prijs: € 2,50
(excl. portokosten)Bestellen

Redactioneel

Reis door de tijd

De bijdragen in dit Tijd-Schrift beslaan weer vele eeuwen. We beginnen, zoals gebruikelijk met het eerste nummer van het jaar, met een bijdrage van onze voorzitter, Wout den Breems (er volgen er nog twee…). Hij doet daarin verslag van de gelukkig positieve instelling die er bij de huidige bestuurders van de Haringstad is met betrekking tot het historisch bewustzijn. De instelling van een Monumentenambtenaar laat dat zeker ook zien. Vervolgens komt u bij de jaarstukken voor de Algemene Ledenvergadering. Deze zal niet, zoals de afgelopen jaren gebruikelijk, in het Wijkcentrum Holy worden gehouden, maar in de aula van het 'Groen' aan de Rotterdamseweg. Markeer uw agenda: dinsdag 31 maart is het zover. 

Wat dan volgt is een spannende 18e eeuwse misdaadgeschiedenis. Frans Assenberg dook in de 'Criminele rollen' en doet ons verslag van een diefstal van … kousen. En van lood, en van een schep en van een grote vogel… Ook destijds hadden sommige mensen wat moeite met het onderscheid tussen mijn en dijn. En dat ondanks de dreiging van een 'scherp examen' (een mooie uitdrukking voor de pijnbank) en de forse straffen die toen werden uitgedeeld, zoals verbanning uit de stad voor vele jaren - binnen een dag inpakken en wegwezen! Je zadelt dan natuurlijk wel een andere plaats met je misdadigers op, maar goed, dat zal ongetwijfeld wederzijds ook het geval geweest zijn. 

Veel leuker interstedelijk verkeer is dat over het ijs, als de Vaart dichtligt en er horden sportievelingen vanuit het Westland naar Vlaardingen komen om op de Hoogstraat ijsmoppen en een 'pikketanissie' te halen (en dan te proberen weer heelhuids, en met intacte ijsmoppen, thuis te komen). Wout den Breems schrijft hierover en Frank Hazenberg, de ijsmoppenbakker, doet een oproep om verhalen en foto's over dit onderwerp in te sturen, want hij wil er een boek over samen stellen. 

Daarvoor staat dan nog een derde bijdrage van Wout den Breems (dat kwam zo uit in verband met de lengte van de stukken…), waarin hij een wandeling door het centrum van Vlaardingen in 1938 beschrijft. Er was toen nog geen ServiceTeam VVV om belangstellenden de schoonheid van de stad te tonen; J. H. van Linden van den Heuvell was de deskundige gids van de door Vlaardingse Oudheidkamer en 'Visscherijmuseum' georganiseerde excursie. 

En als laatste in dit Tijd-Schrift de Ledenactiviteiten. Zoals gebruikelijk lezingen en excursies naar ieders wens. 

Tot slot: wij zijn blij dat de oproep in het vorige nummer ons een nieuw redactielid heeft opgeleverd: Michel Carree. Van harte welkom! Maar er is in de redactie nog een plaats vacant, dus: wie wil?

Eric van Rongen
eindredacteur

Inhoud

"Gij hebt daar zo even mijn kousen gestolen" (Assenberg, F.)
Sporen van oud Vlaardingen voorheen en thans in 1938 (Breems, W. den)
Voor IJsmoppen moet je in Vlaardingen zijn (Breems, W. den)

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

Gezicht op het Buizengat. P.C. Kramer, 1917. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding