Historisch Jaarboek 2004

Herman van de Lee (1919) publiceerde al diverse malen in het Historisch Jaarboek over de ‘rode familie’. In “En nooit gaan de stonden der vriendschap voorbij” beschrijft hij de geschiedenis van de AJC, de Arbeiders Jeugd Centrale, in Vlaardingen. Ondanks dat ook de jonge socialisten in het gezagsgetrouwe Vlaardingen soms met een scheef oog werden aangekeken, heeft de AJC toch een niet onbelangrijke invloed gehad op het culturele en maatschappelijke leven hier ter stede.

In een nog niet eens al te ver verleden behoorden notarissen tot de notabelen van de stad. Annemarie Verburg (1957) geeft in ‘De Vlaardingse notarissen vóór 1811 en hun archieven’ een historisch goed onderbouwd beeld van diverse notarissen en hun betekenis voor Vlaardingen. Het is een belangrijke beroepsgroep voor historici, juist vanwege hun archieven, die een rijke bron zijn voor geschiedkundig onderzoek.

Verder in dit Jaarboek: Cobi Bot zorgde voor de samenstelling van de kroniek 1953 en Marianne van Papeveld-Hörst verzamelde de gegevens voor de kroniek 2003.

Het Jaarboek bevat daarnaast ook de gebruikelijke jaarverslagen van de Archeologische Werkgroep Helinium, de Gemeentelijk Archeoloog, de Historische Vereniging Vlaardingen, het Stadsarchief, het Streekmuseum Jan Anderson en het Visserijmuseum / Vlaardings Museum.

Een pdf van het complete Historisch Jaarboek 2004 vindt u hier.

De artikelen staan hieronder en zijn ook als pdf te openen.

Inhoud