Historisch Jaarboek 2005

De stad wordt gevormd door mensen. Meestal zijn het de politici die het meest in de publieke belangstelling staan, logisch, want zij nemen uiteindelijk de beslissingen. Degenen die de plannen bedenken en uitvoeren krijgen doorgaans minder aandacht. Een belangrijke functie in dit verband is die van directeur gemeentewerken (of tegenwoordig: stadswerk). De naam van ir Kolpa is decennialang verbonden geweest aan het gemeentelijke zwembad. Die van een van zijn opvolger, ir JG Gerritze, is vanaf nu verbonden aan het Historisch Jaarboek 2005. Johan Gerritze (1929-2004) beschrijft in het eerste hoofdartikel de geschiedenis van het bedrijf gemeentewerken. Een boeiend verhaal.

De padvinderij of scouting is een organisatie die velen aantrok en -trekt. Kennelijk blijft je dat je leven bij. Jaap van Krimpen (1936) was zo’n fanatieke padvinder en heeft zich verdiept in de geschiedenis van de padvinderij van 1945 – 1973. Het artikel is daarmee een vervolg van dat van Aad Dulfer in het Historisch Jaarboek 2002.

Verder in dit Jaarboek: Cobi Bot zorgde weer voor de samenstelling van de kroniek 1954 en Marianne van Papeveld-Hörst verzamelde de gegevens voor de kroniek 2004.

Het Jaarboek bevat daarnaast ook de gebruikelijke jaarverslagen van de Archeologische Werkgroep Helinium, de Gemeentelijk Archeoloog, de Historische Vereniging Vlaardingen, het Stadsarchief, het Streekmuseum Jan Anderson en het Visserijmuseum / Vlaardings Museum.

Een pdf van het complete Historisch Jaarboek 2005 vindt u hier.

De artikelen staan hieronder en zijn ook als pdf te openen.

Inhoud