Tijd-Schrift 021 – mei 1978

In dit nummer:

• Convocatie Algemene Ledenvergadering op dinsdag 9 mei 1978,
• Fietsexcursie Maassluis,
• Notulen ALV 9 mei 1977
• Jaarverslag en overzicht activiteiten,
• Tienjarig bestaan van de vereniging en de Binnenstadsdag,
• Historisch Jaarboek Vlaardingen,
• Financieel jaaroverzicht 1977,
• Begroting 1978,
• Volledige tekst uitgesproken op de Binnenstadsdag uitgesproken door omroeper Jaap Prins op tekst van Joop van Dorp,
• Ledenlijst plaatselijke leden,
• Gecombineerde lidmaatschappen HVV / Holland.

Een pdf van het complete Tijd-Schrift 021 vindt u hier.