Tijd-Schrift 025 – juni 1981

Een pdf van het complete Tijd-Schrift 25 vindt u hier.

Inhoud

  • Bewoningssporen in de Schoolstraat (Brouwer, A.; Vellekoop, I.)
  • Schoolstraat (Diverse auteurs)
  • Renovatie Schoolstraat (Forsten, E.D.)
  • Herinneringen aan de Schoolstraat (1917-1927) (Heusden, C. van)
  • Schoolstraat 13 (Schruijer-Struijs, A.W.)
  • De parochiale schoolmeester van Vlaardingen 1578 – 1801 (Struijs, M.A.)
  • Een boedelinventaris van het huis ‘Den Eenhoorn’ uit 1731 (Struijs, M.A.)
  • Van een huys ende erve staende aan de zuydzijde van de Schoolsteeg binnen Vlaerdinghe (Struijs, M.A.)