Tijd-Schrift 099 – februari 2005

Een pdf van het complete Tijd-Schrift 99 vindt u hier.

Inhoud

  • Van de Voorzitter (Breems, W. den)
  • Van de Voorzitter 2 (Breems, W. den)
  • Kroniek van een zangvereniging: 100 jaar Gemengd Rijnmondkoor, voorheen De Stem des Volks (Dijk, B. van)
  • Zingen achter het rode vaandel (Lee, H. van der)
  • Van Strijdlied tot Matthäus Passion, van De Stem des Volks tot Gemengd Rijnmondkoor (Dijk, B. van)
  • 50 jaar dirigenten van het Gemengd Rijnmondkoor (Dijk, B. van)