Historisch Jaarboek 2001

Dit is de 25e uitgave van het Historisch Jaarboek Vlaardingen – een gedenkwaardig jubileum dus! Daarom is het ook een bijzondere uitgave. In het hoofdartikel ‘Aensiet lieft’ beschrijft Joop van Dorp (1936) namelijk de prachtige rederijkersblazoenen die in het stadhuis van Vlaardingen hangen. De 16e en 17e-eeuwse rederijkers waren gezelschappen die zich bezig hielden met literatuur, toneel, gedichten en muziek. Zij hielden interstedelijke ‘wedstrijden’, de landjuwelen, waarbij vaak aan de gastheren een blazoen, een fraai versierd houten paneel met het motto van de rederijkerskamer, werd geschonken. De Vlaardingse rederijkerskamer d’Akerboom organiseerde in 1616 zo’n landjuweel en zo kwam Vlaardingen in het bezit van een unieke verzameling blazoenen. In het Jaarboek zijn ze allemaal beschreven en in full colour geportretteerd.

Het tweede artikel is van de hand van Erika Verloop (1965). Zij beschrijft het Vlaardingse schildersgeslacht Weiland: Johannes, Frits, Jaap en Jan. Artiesten met een internationale bekendheid uit de Haringstad.

De ‘oude’ kroniek is dit jaar van 1950 en weer samengesteld door Cobi Bot, terwijl Marianne van Papeveld-Hörst de gegevens verzamelde voor de kroniek van 2003.

Het Jaarboek bevat daarnaast ook de gebruikelijke jaarverslagen van de Archeologische Werkgroep Helinium, de Gemeentelijk Archeoloog, de Historische Vereniging Vlaardingen, het Stadsarchief, de Stichting Archeologie en Bouwhistorie Vlaardingen / Archeologisch Historisch Museum Hoogstad Vlaardingen, het Streekmuseum Jan Anderson en het Visserijmuseum.

Een pdf van het complete Historisch Jaarboek 2001 vindt u hier.

De artikelen staan hieronder en zijn ook als pdf te openen.

Inhoud