Historisch Jaarboek 2002

Ben van Haren (1940) beschrijft in ‘De Krant van Vlaardingen’ de geschiedenis van kranten, journalisten, drukkerijen en fusies in vroegere en recente tijden. Na 1804 blijken er in Vlaardingen heel wat kranten verschenen te zijn of plaatselijke redacties, redacteuren en correspondenten te hebben gehad. ‘De Vlaardingsche Courant’ en de ‘Nieuwe Vlaardingsche Courant’, waren zeer bekende kranten in het Vlaardingse. Uitgebreid gaat de auteur in op het wel en wee van het nieuws in Vlaardingen.

In het artikel ‘Hoort, zegt het voort…!’ vertelt Aad E. Dulfer (1923) over het wel en wee van de padvinderij in Vlaardingen. Aad Dulfer beschrijft de periode 1913, de oprichting in Vlaardingen, tot 1945 en de herstart in 1950. Het kampvuurplezier, de verkenners en de welpen komen ruimschoots aan bod in het verhaal. Velen zullen met genoegen terug kijken op hun periode bij de padvinderij.

Coby Bot zorgde voor de samenstelling van de kroniek 1951. Marianne van Papeveld-Hörst verzamelde de gegevens voor de kroniek 2001.

Het Jaarboek bevat daarnaast ook de gebruikelijke jaarverslagen van de Archeologische Werkgroep Helinium, de Gemeentelijk Archeoloog, de Historische Vereniging Vlaardingen, het Stadsarchief, de Stichting Archeologie en Bouwhistorie Vlaardingen / Archeologisch Historisch Museum Hoogstad Vlaardingen, het Streekmuseum Jan Anderson en het Visserijmuseum.

Een pdf van het complete Historisch Jaarboek 2002  vindt u hier.

De artikelen staan hieronder en zijn ook als pdf te openen.

Inhoud