Historisch Jaarboek 2003

‘ “Want iets wat een heel volk gelooft, moet wel waar zijn” De geschiedenis van de Vlaardingse Rooms-Katholieken’. Hans Mathijssen (1954) beschrijft in het hoofdartikel het verhaal van de rooms-katholieke gemeenschap in het overwegend protestantse Vlaardingen. In de 19e en 20e eeuw groeide die gemeenschap en ontstonden een katholieke middenstand, katholieke verenigingen en katholieke scholen. Aan het eind van de 20e eeuw neemt, met de algemene achteruitgang van het aantal gelovigen, ook de omvang van de rooms-katholieke gemeenschap af.

‘ “In touw sinds 1611” De geschiedenis van de Oude Lijnbaan’, wie had dat beter kunnen schrijven dan Max Thurmer (1944). Hij heeft jarenlang bij het bedrijf gewerkt. Toen het werd overgenomen door de Vereenigde Touwfabrieken is hij samen met zijn vader een eigen touwfabriek begonnen. De geschiedenis van de Oude Lijnbaan is nauw verbonden met de visserij in Vlaardingen – de belangrijkste afnemer van de produkten.

Cobi Bot zorgde voor de samenstelling van de kroniek 1952. Marianne van Papeveld-Hörst verzamelde de gegevens voor de kroniek 2002.

Het Jaarboek bevat daarnaast ook de gebruikelijke jaarverslagen van de Archeologische Werkgroep Helinium, de Gemeentelijk Archeoloog, de Historische Vereniging Vlaardingen, het Stadsarchief, het Streekmuseum Jan Anderson en het Visserijmuseum.

Een pdf van het complete Historisch Jaarboek 2003 vindt u hier.

De artikelen staan hieronder en zijn ook als pdf te openen.

Inhoud