Vlaardings straatnamenboek Overzicht

Aanvankelijk zag het er naar uit dat tijdens de jubileumviering het Groot Vlaardings straatnamenboek gepresenteerd zou worden.

Echter, door de veelheid van straatnamen tot in het verre verleden en de grote schakering aan foto’s, blijkt de omvang van het boek zo groot te zijn dat die datum helaas niet gehaald kan worden. Natuurlijk wordt er hard aan doorgewerkt om dit unieke boek in de loop van het jubileumjaar het licht te doen zien.   

 

Al enkele jaren wordt er bij het Stadsarchief Vlaardingen gewerkt aan de totstandkoming van een belangrijk naslagwerk: Het Vlaardingse straatnamenboek.

De decennialange goede samenwerking met de Historische Vereniging Vlaardingen leidde er toe dat in 2013 werd besloten dat dit boek uitgegeven zal worden door deze vereniging ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan op 21 januari 2017.

Niet alleen van alle bestaande, maar ook van alle verdwenen straten zullen de belangrijkste gegevens worden opgenomen. Dat betreft met name de locatie van de straten, de betekenis en achtergrond van de straatnamen, hun bijnamen en de data van de B&W-besluiten inzake de straatnaamgeving.

Wie burgemeester Heusdens was zullen veel Vlaardingers wel weten, Arnold Hoogvliet misschien ook nog wel, maar Arnoldus Soek en Francijntje de Kadt?

En wie weet dat het Mendelssohnplein oorspronkelijk (1931-1945) Mengelbergplein heette? Veel van wat we weten over de meer dan achthonderd Vlaardingse straatnamen zal in dit boek bijeen worden gebracht. Vanzelfsprekend wordt het boek rijk geïllustreerd met honderden afbeeldingen van de oude en de huidige situatie. Zoveel als mogelijk is, zal gebruik worden gemaakt van nog niet eerder gepubliceerd beeldmateriaal. Daarbij wordt onder meer dankbaar geput uit de enorme fotocollectie die verzamelaar Jan Borsboom (1950-2014)  aan het Stadsarchief naliet.

Vlaardingenkenners Henk Brobbel en Peter Zuydgeest en stadsarchivaris Harm Jan Luth zullen zorgdragen voor een betrouwbare vastlegging van weer een belangrijk stuk stadsgeschiedenis.

In de loop van 2016 wordt het mogelijk gemaakt hierop in te schrijven.

De 2e Bierslootsteeg in 1963, vlak voor de sloop (H.K. van Minnen. Collectie Stadsarchief Vlaardingen).

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij: Harm Jan Luth, stadsarchivaris, 010-248 49 97, hj.luth@vlaardingen.nl of bij : Info@hvv-vlaardingen.nl

 

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

Gezicht op het Buizengat. P.C. Kramer, 1917. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding